به تیم حرفه‌ای دامون بپیوندید

جهت مشاهده فرصت‌های شغلی خدمات ارزی صرافی دامون، این صفحه را مطالعه فرمایید.

مشاهده فرصت‌های شغلی

فرهنگ سازمانی

با ایجاد الگوی مشترک فکری و رفتاری مبتنی بر شایسته سالاری، فضایی قابل احترام را برای همکاران و مشتریان ایجاد کرده‌ایم.

محیط کاری حرفه‌ای

در محیطی پرانرژی و مثبت، به دنبال ایجاد فضای کاری مناسب و کارآمد هستیم تا تعادلی اثربخش میان کار و زندگی پرسنل ایجاد گردد.

رشد شغلی

امکان ارتقاء شغلی هم راستا با ایجاد رضایت در پرسنل دامون، فضای پیشرفت و توسعه را برای افراد بلند پرواز ایجاد کرده است.

مزایای انگیزشی

معتقدیم ایجاد انگیزه در پرسنل و همکاران، فضایی برد-برد را ایجاد کرده و این مهم، شاکله اصلی پیروزی سازمان محسوب می‌گردد.


موقعیت‌های شغلی

ما در صرافی دامون، همواره به دنبال افرادی با انگیزه بالا و مشتاق یادگیری و پیشرفت هستیم. پس اگر این ویژگی‌ها را در خود یافته‌اید، فرصت را از دست ندهید. با آغوش باز منتظر شما هستیم.