اخبار و رویدادهای حوزه ارز

عرضه ۲۸۹.۲ میلیون دلار حواله ارزی/۶۶ درصد حواله ها فروش نرفت

در معاملات روزشنبه سامانه نیما از مجموع ۲۸۹.۲ میلیون دلار حواله عرضه شده ۹۸.۶ میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی روز  شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در مجموع معادل ۲۸۹.۲ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۹۸.۶ میلیون دلار معادل ۳۴ درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات روز شنبه سامانه نیما از مجموع  ۲۸۹.۲ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۹۰.۶ میلیون دلار آن معادل  ۶۶ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.
 

کد خبر: 606
  تاریخ خبر : یکشنبه 19 فروردین 1403
 184